Activities → Tactile Exhibition: “Fureru” ― Art Topics B 2023

Tactile Exhibition: “Fureru” ― Art Topics B 2023Tama Art University Graduate Program

2023/10/19

ExhibitionThe tactile exhibition “Fureru ― Art Topics B 2023” by this year’s member of Art Topics B (Master’s Degree Program of Graduate School)

■ Dates:
Oct 23 (Mon) – Oct 27 (Fri), 2023
Open: 10:00 to 16:00

■ Location:
Tama Art University, Hachioji Campus
Art-Théque Building 3rd Floor (22-308, 22-309)

■ Exhibitors:
Rena Uchino|Tamaki Ozawa|Jingjing Yu|Yu Zhao|Yihang Ding|Tomono Hikosaka|Yuwei Zhu|Jinling Teng|Yunzhou Wang|Junyi Zhou|Yufei Huang|Rui Tang|Taku Ko|Yudai Yoshioka|Tomohiro Morita|Jiaxi Xiang
(Supervised by Tadahiko Emura: Assistant Professor, Graduate School of Art and Design / Teacher of the Art Topics B)

●In this exhibition, visitors are allowed to touch all the artworks.

■ Contact:
Tama Art University Graduate School Research Office
2-1723 Yarimizu, Hachioji, Tokyo 〒192-0394
inn@tamabi.ac.jp TEL: 042-679-5667